Service Marketing Research in China: Past, Present and Future
Yonggui Wang , Guanzhe Jiao , Aoran Hong
Journal of Marketing Science . 2021, (1): 127 -153 .