A Survey of Consumers’ Willingness to Pay: Taking Organic Food as an Example
Xu Yingjun, Yin Shijiu, Song Hongjie, Wu Linhai
Journal of Marketing Science . 2015, (3): 120 -138 .